Lider Erdoğan: Ulusal Uzay Programı çerçevesinde bir vatandaşımızı uzaya göndereceğiz

Posted by

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Ulusal Uzay Programı hakkında değerli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan Eğitimleri sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi vazife için 2023’te Memleketler arası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.” dedi.

İşte Erdoğan’ın açıklamaları;

Bu salondaki basın mensupları aracılığı ile tüm bakan arkadaşlarımın aracılığı ile birçok insan uzaya gitme hayali kurmuştur. Artık o vakit geldi. Ulusal Uzay Programımız çerçevesinde 1 Türk vatandaşımızın milletlerarası uzay istasyonuna gönderilmesi sürecini resmen başlatıyoruz.

Bu ulusal bir vazife olacak. Uzaya göndereceğimiz vatandaşımız kendisinin ya da Türkiye’deki öbür bilim insanlarının yerçekimsiz uzay ortamında yapmak istedikleri bilimsel test ve deneyleri gerçekleştirme imkanına sahip olsun. Bu ulusal vazifeye başvurmak için uzaya.gov.tr adresini oluşturduk. 45 yaşından genç tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu misyon için başvurabilirler.

Müracaatlar ortasından çekilecek ve seçilecek iki aday bilim elçimiz olarak uzaya çıkış süreci için gerekli tüm eğitimleri alacaklar. Eğitimlerin sonunda iki adaydan biri üstlendikleri tarihi misyon için 2023 yılında milletlerarası uzay istasyonuna gönderilecek. Elbet göklere en çok yakışan bayrak ayyıldızlığı al bayrağımızdır.

İnşallah Türkiye’nin deneyim ettiği öteki birçok birinci üzere bu tarihi adımın onurunu milletimize yaşatmak da tekrar hükümetimize nasip olacaktır. Gelecekteki ulusal kahramanımıza şimdiden muvaffakiyetler temenni ediyorum. Biz hala Neil Armstrong’u unutmadık. Artık de içimizden biri gidecek. İnşallah onu da bizden sonraki gelecek kuşaklar unutmayacaklar.”

TÜRK UZAY YOLCUSU VE BİLİM MİSYONU MÜRACAAT İLANI VAZİFENİN TARİFİ VE ÖZELLİKLERİ

Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Ulusal Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 amaçtan biridir. Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Memleketler arası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye’nin beşerli birinci uzay vazifesi gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Memleketler arası Uzay İstasyonu kurallarında deney yapma imkanı sağlanacaktır.

Bu misyonu gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan müracaatlar ortasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA yahut TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini muvaffakiyetle tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay vazifesini gerçekleştirmek üzere Milletlerarası Uzay İstasyonuna gönderilecektir.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak,

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler yahut Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak, fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

Çok düzgün derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,
İngilizce yeterliliğini aşağıdaki imtihanların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen imtihanlardan alınan puanlarda rastgele bir geçerlilik müddeti aranmaz),

KPDS: Kamu Çalışanı Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı

YDS : Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı

TOEFL IBT : Test of English as a Foreign Language – Internet-Based Test

TOEFL CBT : Test of English as a Foreign Language – Computer-Based Test

TOEFL PBT : Test of English as a Foreign Language – Paper-Based Test

CPE : Certificate of Proficiency in English

Aşağıdaki vücut ölçülerini sağlıyor olmak,

Müracaat yapabilmek için gerekli genel sıhhat kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıyeten değerlendirilecektir.

Her iki beğenilen doğal olarak yahut gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme sertliğine sahip olmak,

Renkli görme bozukluklarından rastgele birine sahip olmamak,

Rastgele bir uzuv kaybı yahut nakli yaşamamış olmak,

Protez kullanmıyor olmak ve bedeninde platin/vida bulunmamak,

Tüm eklemler için olağan hareket açıklığına ve fonksiyonelliğine sahip olmak,

Duyma kusuru olmamak (normal ses düzeyindeki bir konuşmayı sessiz bir odada gerisi dönük halde 2 metre aradan zorlanmadan ve kusursuz duyabilmek),

Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu sorunları, otoskleroz ve gibisi rahatsızlıklar yaşamamış olmak,

Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,

Akciğer işlevlerini bozan teneffüs sistemi hastalığı bulunmamak,

Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek önemli hastalık yahut geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,

İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık yahut geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,

Uçuş emniyetini riske sokabilecek önemli yahut bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak,
Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak,

Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar niyeti, uyuyamama (insomnia) yahut başka ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,

Hayatının rastgele bir devrinde alkol, uyuşturucu/uyarıcı unsur yahut ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,

Karanlık, yükseklik, sürat, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak,

Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) üzere hudut sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen şuur bozukluğu yaşamamış olmak,

İnsülin yahut öteki hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.

Misyonun gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

Karmaşık sistemlerin çalışma prensiplerini anlamaya ilgili ve bunun için gerekli bilgi ve maharete sahip olmak,

Bilhassa rahatsız ve kısıtlı ortamlarda ve birinci sefer karşılaşılan dış uyaranların varlığında sorun çözme yeteneğine sahip olmak,

Ekip çalışmasına yatkın olmak ve irtibat maharetleri üst seviyede olmak,

Baskı altında ve zorluklar karşısında serinkanlı kalabilmek, tahlil odaklı olmak ve mantıklı kararlar alarak ilerleyebilmek.

Öbür Kriterler:

Erkek adaylar için, son müracaat tarihi itibariyle askerlik yükümlülüğünü yerine getirmiş olmak yahut askerlikle bağı bulunmamak,

Taksirli cürümler, kısa periyodik mahpus cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş kabahatler ile aşağıda sayılan hatalar dışında tecil edilmiş kararlar hariç olmak üzere; altı aydan fazla mahpus yahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı işlenen cürümlerle, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas üzere yüz kızartıcı yahut gurur ve haysiyeti kırıcı hatadan yahut kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, misyona ait sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı hatalardan ötürü hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine yahut Ulusal Güvenlik Kurulunca Devletin ulusal güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum yahut kümelere üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veyahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

MÜRACAAT SÜRECİ

İlana müracaatta bulunmak için uzaya.gov.tr adresinden Müracaat Sistemi’ne kayıt olmak gerekmektedir. Müracaat Sistemi yoluyla yapılan müracaatlar haricinde müracaat kabul edilmeyecektir.

Müracaatların en geç 23 Haziran 2022 tarihi saat 20:23’e kadar yapılması gerekmektedir.
Adaylar müracaatları esnasında Müracaat Sistemi’ne girmiş oldukları beyan ve dokümanlara nazaran değerlendirilecektir. Girilen bilgi ve dokümanların rastgele birinde eksik yahut aldatıcı bilgi olması durumunda müracaat geçersiz sayılacaktır.

Birinci evreyi geçen müracaat sahiplerinden, sonraki kıymetlendirme kademelerine geçebilmeleri için ek bilgi, evrak, doğrulama, test, tetkik ve muayeneler talep edilebilecektir.

Mülakata çağrılacak adaylar, ayrıntılı kıymetlendirme süreci sonrasında belirlenecektir. Mülakat öncesinde yahut sonrasında uygulanacak kapsamlı kıymetlendirme süreçlerinde elenen adaylar rastgele bir hak savında bulunamaz.

Seçilen 2 (iki) aday TUA yahut TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır.

Not: Süreçle ilgili tüm gelişme ve duyurular uzaya.gov.tr adresinden takip edilmelidir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.