Aşure gününde yapılacak ibadetler

Posted by

İnsanlık tarihinde inanılmaz hadiselerin yaşandığı Aşure günü, tıpkı vakitte paylaşmanın ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesidir.

Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü, bu ayın en faziletli günüdür. Pekala 10 Muharrem neden kıymetli? Aşure günü neler yapılmalı? Aşure günü hangi dualar okunur? Hepsi bu içerikte.

Aşure gününün önemi

Aşûre gününün Allah katında çok faziletli bir yerinin olduğunu, Fecr Sûresi’nin “On geceye yemin olsun.” (el-Fecr, 2) âyet-i kerîmesinin tefsirinden öğrenmekteyiz. Kimi tefsirlerde bu on gecenin, Muharrem Ayı’nın birinci gününden, Aşûre gününe kadar geçen geceler olduğu beyân edilmektedir. Cenâb-ı Hak, bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve rahmetini bildirmektedir.

Aşure gününde neler olmuştur?

 

10 Muharrem (Aşûre) günü, içerisinde büyük tecellîlerin yaşandığı bir gündür:

Hazret-i Âdemʼin (a.s.) tevbesi bu günde kabul edilmiştir. Demek ki bugün tevbe-istiğfar günüdür.

Hazret-i Nûhʼun (a.s.) tufandan kurtulup, gemisinin selâmete erdiği gündür. Demek ki bugün Nûhʼun (a.s.) 950 sene süren zahmetlerle dolu bildiri hayatındaki sabır ve sebâtını tefekkür günüdür.

Hazret-i İbrahimʼin (a.s.) Nemrut’un ateşine atılıp Cenâb-ı Hakk’ın lûtfuyla kurtarıldığı gündür. Demek ki bugün Hakkʼa dostluk yolunda karşılaştığımız ilâhî imtihanlardaki hâlimizi muhâsebe etme günüdür.

Hazret-i Mûsâʼnın (a.s.) Firavun’un zulmünden kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, büyük saâdetlerin, büyük zahmetlerin gerisinde olduğunu idrâk etme günüdür.

Hazret-i Eyüpʼün (a.s.) hastalık ve iptilâlardan kurtulduğu gündür.

Demek ki bugün kul olarak bize düşen,  ilâhî imtihanlar karşısındaki sabır, istek ve şükür hâlimizi gözden geçirme günüdür.

Aşure günü ile ilgili Hadis-i Şerifler ve yapılacak ibadetler

 

“Aşure günü Oruç tutanın bir yıllık günahları affolunur.” (Hadis-i Şerif-Müslim)

“O gün konuta ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca konutta rahmet olur.”

“Sıla-ı Rahimi terk eden Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur.”

“Aşure günü on müslümana selam veren, bütün müslümanlara selam vermiş üzere sevaba kavuşur.”

“Aşure günü zeere kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur.”

“Aşure günü gusledenler bir sene ufak tefek hastalık görmezler.”

Bu rivayetlere bağlı olarak aşure gününde yapılacak ibadetler şu formdadır:

 • Oruç tutmak. 9 – 10 – 11 Muharrem yahut 9 – 10 / 10 – 11 Muharrem
  7 – 8 – 9 Ağustos yahut 7 – 8 / 8 – 9 Ağustos
 • Gecesini namaz kılarak ve Allah (C.C) anarak geçirmek.
 • Mesken halkına ikramlarda bulunmak, çocukları sevindirmek.
 • Sadaka vermek.
 • Gusül abdest almak.
 • Selam vermek.
 • İlim öğrenmek.
 • Hayırlar yapmak.
 • Yetimleri sevindirmek.
 • Yaşlıları şad etmek.
 • Hastaları ziyaret etmek.

 

Aşure günü okunacak dualar

“Hasbunallahu ve ni’mel vekil, Ni’mel mevla ve Ni’men nasîr.”

Anlamı:

“Allah bize kâfi, O ne hoş vekîldir. Ne hoş Mevlâ ve ne hoş yardımcıdır.” dedikten sonra yedi kere şu duâyı okumalıdır:

 

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın ismiyle.
Allah’ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı biçimde, Arş’ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah’tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O’ndan yeniden O’na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah’ın bütün tam sözleri adedince O’nu tesbih ederim.
Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, lakin ulu ve Azîm olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır. O bana kâfi, O ne hoş vekildir. Ne hoş Mevlâ ve ne hoş yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en güzeli olan Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!”

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.